Түүхэн замнал

  • 2008 он

    Монжапстар ХХК нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд автомашин зуучлал худалдаа, авто сэлбэгийн захиалга худалдаа, олон улсын тээвэр зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал компани юм.
  • 2008 он

    Монжапстар ХХК нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд автомашин зуучлал худалдаа, авто сэлбэгийн захиалга худалдаа, олон улсын тээвэр зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал компани юм.
  • 2008 он

    Монжапстар ХХК нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд автомашин зуучлал худалдаа, авто сэлбэгийн захиалга худалдаа, олон улсын тээвэр зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал компани юм.

Хамтран ажилладаг

МОНГОЛ-ТРАНС ХХК
“АМГАЛАН ЛОЖИСТИК” ХХК
Техник Импорт ХК
Mongolian Express LLC
Интердесижн ХХК