Дамжин өнгөрөх ачааны тээвэр /транзит/

Монгол улсын хөгжлийн нэг гарц нь Транзит тээвэр юм. Монгол Улсын Засгийн газраас энэ онд транзит тээврийг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор..

Монжапстар0

  • Монжапстар0
  • Монжапстар0
  • Монжапстар0
  • Монжапстар0

Монжапстар0 .

banner