Сав баглаа, боодол

Сав баглаа боодол хийдэг компаниудаар дамжуулан харилцагчиддаа мэргэжлийн түвшний сав баглаа боодлын үйлчилгээг санал болгодог. Шил, шаазан эдлэл, эвдэрч хэмхэрч болзошгүй урлагийн бүтээл, хөгжмийн зэмсэг зэрэг олон төрлийн ачааг тээвэрлэхэд мэргэжлийн түвшний сав баглаа боодолтой байхыг шаарддаг.

МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД ХИЙГДСЭН САВ БАГЛАА БООДЛЫН ДАВУУ ТАЛ

  • АЧАА БАРААГ ХАМГААЛАХ - Мэргэжлийн түвшний сав баглаа боодол хийснээр ачаа барааг алдагдах, зэврэх болон хулгайд алдагдах аюулаас хамгаалдаг.
  • ЗАРДАЛ БУУРУУЛАХ - Сав баглаа боодлын материалын зардлыг бууруулах, тээвэрлэлтийн явцад учрах эрсдлийг бууруулдаг.

.

banner