Цуглуулбар ачаа

Манай компани Европ, Ази, Австрали, Америкийн бүс нутгуудаас бүх төрлийн цуглуулбар ачааны тээврийг зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлж байна.

Европын бүс нутаг

  • Бүх төрлийн ачаа (тусгай нөхцөл шаардсан, хурдан муудаж гэмтэх...)
  • Ачаа бүрдэлтийн хугацаа хурдан шуурхай

АЗИ, АМЕРИКИЙН БҮС НУТАГ .

banner