Бэхэлгээ

Таны ачаа зорьсон газраа эвдрэл гэмтэлгүй, бүрэн бүтэн очиход түүнийг ачихад хийсэн бэхэлгээ маш чухал байдаг. Ямар ч төрлийн тээврийн хэрэгсэл дээр ачааг хөдөлгөөнгүй, зохих журам стандартын дагуу бэхлэх нь мэргэжилтнээс ч ур чадвар ихээр шаарддаг. Таны тээвэрлүүлж буй ачаа турба, төмөр бетон, тулгуур хоолой, дугуйт техник, гинжит техник, цлиндр хэлбэртэй ачаа буюу задгай ачаа ч бай чингэлэг ч бай манай хамт олон болон бидний олон улсад харьцаж буй агентууд чанарын өндөр түвшинд бэхэлгээг хийж өгдөг.

Ачаа барааг бэхлэхдээ доорх зүйлсийг ашигладаг.

  • Нэгтгэсэн ивүүр
  • Хажуугийн босоо шон
  • Хаалтны босоо дүнз
  • Хаалтны хэвтээ дүнз

Жийрэг .

banner