Чингэлэгийн мэдээлэл

Чингэлэгийн мэдээлэл

Зураг Чингэлэгийн төрөл Урт (мм) Өргөн (мм) Өндөр (мм) Хоосон жин (кг) Ачаатай дээд жин (кг) Эзэлхүүн (м³)
20 ft энгийн чингэлэг 5,900 2,352 2,393 2,230 кг 28,250 кг 33.2м³
40 ft энгийн чингэлэг 12,034 2,352 2,395 3,780 кг 26,760 кг 67.8м³
40 ft HIGH CUBE чингэлэг 12,034 2,352 2,700 4,020 кг 26,580 кг 76.4м³
20 ft OPEN TOP чингэлэг 5,898 2,352 2,348 2,250 кг 30,480 кг 32м³
40 ft OPEN TOP чингэлэг 12,032 2,352 2,348 3,810 кг 26,600 кг 66м³
20 ft хөргүүртэй чингэлэг 5,456 2,294 2,273 2,550 кг 27,470 кг 28.6м³
40 ft хөргүүртэй чингэлэг 11,584 2,294 2,557 3,850 кг 29,300 кг 68м³
20 ft FLATRACK чингэлэг 5,920 2,224 2,213 2,500 кг 34,000 кг 0м³
40 ft FLATRACK чингэлэг 12,054 2,227 1,959 4,200 кг 45,000 кг 0м³
20 ft PLATFORM чингэлэг 6,058 2,438 370 2,520 кг 27,960 кг 0м³
40 ft PLATFORM чингэлэг 12,192 2,245 648 5,700 кг 39,300 кг 0м³
20 ft TANK чингэлэг 6,058 2,438 2,438 4,190 кг 26,290 кг 0м³