Хүргэлт

Манай компани ачаа тээвэрлүүлж буй харилцагчиддаа зориулж хүргэлт болон ачаа татан авах үйлчилгээг хөнгөлөлттэй тариффаар үзүүлдэг. Бид өөрийн охин компани болох авто тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг “Дорнын Буухиа” ХХК-г 2010 онд байгуулсан бөгөөд байнгын харилцагчиддаа зориулж тэдний ачааг гаалийн агуулахаас гарсан даруйд хүссэн байршилд нь хүргэж өгөх үйлчилгээг үзүүлэн багагүй хэмжээний туршлага хуримтлуулаад байгаа билээ. Бид мөн ачаалал ихтэй үед бусад авто тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг хувь хүмүүс болон байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажилдаг тул та Монгол доторх хүргэлтийн үйлчилгээндээ санаа зовохгүй бидэнд даатгах бүрэн боломжтой юм.

ХҮРГЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • Хот доторх хүргэлт
  • Орон нутаг дахь хүргэлт
  • Гадаадад хаягаар хүргэх
  • Аюултай ачааны хүргэлт

Амьд амьтаны хүргэлт .

banner