Аюултай ачааны тээвэр

Аюултай ачааны онцлог нь энгийн зорчигч тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхийг хориглосон байдгаас гадна зарим улс орон төмөр замаар тээвэрлэхийг, эсвэл бүр...

Аюултай ачааг дор дурьдсан төрөл ангилалд хуваана

  • Тэсэрч дэлбэрэх бодисууд
  • Шахсан хий, даралтаар хадгалсан уусмалууд
  • Амархан гал авалцах шингэнүүд
  • Амархан гал авалцах бодис, биет материалууд
  • Хүчиллэг бодисууд
  • Хортой болон халдвар тараах бодисууд
  • Цацраг идэвхит бодисууд
  • Идэмхий болон зэврээх бодисууд
  • Бусад хорт бодисууд

Монжапстар0 .

banner