ЗАМЫН МЭДЭЭ

Харилцагч та бүхний цаг завыг хэмнэх үүднээс бид онлайнаар буюу интернэттэй бүх газраас манай вэб сайт руу хандан замд явж буй ачааныхаа байршлын мэдээллийг харах боломжтой. Та замын мэдээгээ шалгахдаа Нүүр хуудсанд байрлах Замын мэдээ шалгах гэсэн хэсэгт ачааны дагалдах бичиг баримт буюу далайн тээврийн биллний дугаар, агаарын тээврийн биллний дугаар, вагоны дугаар, машины дугаар, чингэлэгийн дугаар болон манай системээс гаргаж өгсөн Трак № -ыг оруулан хараарай.

Монжапстар0

  • Монжапстар1

.

banner