Бүх төрлийн энгийн ачааны тээвэр

Бидний амьдрал өдөр ирэх бүр улам өргөн сонголттой, тав тухтай болсоор байна. Та өглөө босоод Англиас ирсэн байхуу цайг уунгаа, Оросоос импортолсон ...

Бүх төрлийн энгийн ачааны тээвэр

  • Бүтэн контейнэр(FCL)
  • Түүвэр ачаа(LCL)
  • Задгай ачаа
  • Түргэн муудах ачаа

Бүх... .

banner