Экспортын тээвэр

Монголд орж ирсэн тоног төхөөрөмж засвар хийлгэх, ашиглалтын хугацаа дууссан, буцаан худалдагдсан гэх мэт олон шалтгааны улмаас дахин экспортанд гарах шаардлагатай болдог.

Монжапстар0

  • Монжапстар0
  • Монжапстар0
  • Монжапстар0
  • Монжапстар0

Монжапстар0 .

banner