Техник тоног төхөөрөмж, төслийн ачаа

Бид хэтрүү овортой, хэт хүнд жинтэй техник тоног төхөөрөмжүүд болон тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл, зохион байгуулалт бүхий бусад олон төрлийн тээвэрлэлтүүд хийж гүйцэтгэнэ

Манай цогц үйлчилгээний бүрдэл:

  • Төслийн ачааны тээвэрлэлтийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх, зөвлөгөө өгөх
  • Тээвэрлэлтийн төлөвлөлт, төлөвлөгөө боловсруулан тохиролцож, заасан хугацаанд хямд тээврийн зардлаар тээвэрлэх
  • Тээвэрлэлтийн замын судалгаа хийж санал боловсруулах, замнал, маршрутыг тодорхойлох
  • Зам тээврийн асуудал эрхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл олгох, хянах төрийн болон орон нутгийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл авах, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх
  • Төслийн ачааны онцлогт тохирсон тээврийн хэрэгслүүдийг тодорхойлох

Монжапстар0 .

banner